Roller derby är en sport som har en del gemensamt med ishockey. Så varför inte komplettera den vanliga träningen med ishockey-inspirerad träning?Ishockeymatch

En fysiskt krävande sport, där man tar sig fram på skridskor och där tacklingarna kan vara riktigt tuffa. Det är en beskrivning av roller derby, men också av ishockey. Båda sporterna härstammar också från Nordamerika. Där upphör likheterna, skulle vissa säga, men jag vill hävda att du kan bli en bättre blocker eller jammer om du inspireras av ishockeyspelarna i din träning. Dessutom kan du hålla på längre. Ishockeyspelare har betydligt längre karriärer än exempelvis fotbollsspelare. Kanske beror det delvis på hur de tränar.

På http://www.nordicsport.se/ finns flera typer av träningsutrustning som brukar användas av ishockeyspelare. Där finns bl.a. löpstegar. Hur du tränar med en sådan ser du i det här klippet:

Träning håller kroppen ung

Att träna intensivt, med löpstege, koner eller minihäckar, är också ett bra sätt att hålla kroppen ung. GP skriver om en studie som visar att högintensiv intervallträning, förkortat HIIT, har en positiv effekt på muskelcellernas mitokondrier. Mitokondrierna är kraftverken i cellerna, och har stor betydelse för syreupptagningsförmågan och förbränningen. Med åldern blir mitokondrierna mindre effektiva, vilket bl.a. yttrar sig i from av försämrad kondition och åldersdiabetes.

I studien delades försökspersonerna in i två grupper: en yngre i åldersspannet 13-30 år, och en äldre i åldrarna 65 till 80 år. Den yngre gruppen ökade mitokondriernas effektivitet med 49 procent, medan den äldre gruppen ökade med 69 procent. Många olika övningar kan utföras högintensivt, det viktigaste är att de utförs snabbt och intensivt.

Över huvud taget har det blivit populärt att styrketräna. Även barn och ungdomar går i allt större utsträckning till gymmen istället för till idrottsföreningarna, berättar P4.

Fler träningstips från svenska ishockeyspelare hittar du här.