Många som tränar på elitnivå arbetar aktivt med mental träning för att kunna prestera bättre. Om du vill nå dina träningsmål mer effektivt kan du också anlita en personlig coach, som kan assistera i din mentala träning.

En erfaren livscoach är Tommy Davidovic, vars hemsida ligger på https://tommydavidovic.se/sv/ och är full med intressant information kring coachning. Han har arbetat länge med att coacha idrottare inom mental träning. Tommy Davidovic har olika verktyg och metoder som skapar möjlighet för idrottare att utnyttja sin fulla potential. Mental träning är populärt bland idrottare då det hjälper dem att nå framgång och att uppnå historiska bedrifter.

Besök en livscoach

Livscoachen arbetar med att hitta de alternativ som finns för att nå målet. En metod är att använda ett livshjul, som består av en cirkel indelad i ”tårtbitar”. För att uppnå mer balans i tillvaron går det att välja vilka delar som är viktiga att ha med. Här finns exempelvis familj, hälsa, ekonomi och karriär. Klienten får betygsätta varje del mellan 0 till 10. Det lägsta värdet är 0, vilket innebär att klienten är mycket missnöjd med sitt liv. Målet är att förändra livet så att det råder balans mellan delarna, och att hitta metoder för att nå så högt upp som möjligt.

”Den enda som bär ansvar för dina livsval är du. Livet har bara den mening vi själva skapar.” säger livscoachen Elisabeth Serrander I en intervju.

När det gäller hälsan kan en livscoach fråga dig hur din hälsa ser ut idag, fysiskt och psykiskt. Om det finns några problem, vilka är de? Frågan kan också uppkomma om det finns något att lära sig av problemen. Sedan sätter du och livscoachen mål kring hur du vill att hälsan ska vara, och hur ni ska nå dit.